Jämför denna text med karta över gårdar på Årstafruns tid — början av 1800-talet!


Bägerstakullen

(öster om Huddingevägen, strax söder om Arla).

Där Huddingevägen korsar Årstalänken finns fortfarande spår kvar av den kulle som härbärgerat åtminstone två gårdar. Man vet att Karl Knutsson Bonde donerade Bägersta till Storkyrkan (hette då S:t Nicolai) mot att man höll förböner för hans fars och mors själar.

1978 upptäcktes ett gravfält, förmodligen från 400-500-talet (folkvandringstid).

 

Ersta och Brunnby

Byn Brunnby finns belagd vid flera tilfällen från medeltiden och framåt, tidigast 1397. Inga spår av byn, som avhystes i första hälften av 1700-talet, finns kvar. Ett gravfält finns belagt i handlingar från 1959.

1952 inriktades planer på en ny saluhall. Ersta-Brunnby området blev intressant. När man började gräva upptäcktes Erstagravfältet som nu grävdes ut. I närheten låg en gång i världen Östberga by med tillhörande gravfält. Denna by slukades med tiden av de större egendomarna Örby och Älvsjö. Idag ligger här partihandelsområde (en skålgropssten har flyttats hit till Tullhusets ingång framför partihallarna i Årsta).


            
© Foto Wivianne Runske

Skålgropssten nr 222 är fotograferad från tre olika håll. Stenen har över 300 gropar.
Enligt Ferenius "offrades" ister, knappnålar och mynt fortfarande under sent 1800-tal i dessa små stenskålar.

Uppgifter tagna ur:

Jonas Ferenius och Harald Gustafsson, "Brennekyrkia Sochn", Stockholmia Förlag, 1999.

Åke Fabian Holm, "En historisk vandring på Göta Landsväg över Årstafältet",
Årsta Stadsdelsförvaltning, 1998.

.. tillbaka till Årstafältet och Brännkyrka ..

.. Läs mer om gårdar och byar i Brännkyrka ..