Den utomordentligt spännande bilden på Söderport är klippt ur en artikel av Kerstin Söderlund, "Vid Lejontornet — en arkeologisk undersökning i Gamla Stan", i Stadsmuseums skrift Stadsvandringar 10, 1987.