Kyrkogård med många namn:

Skanstulls kyrkogård, Kolerakyrkogård, Ödekyrkogård

Om man från Södermalm korsar kanalen vid Skanstull via den äldsta bron Skansbron (1925) och som i sin tur ersatt en gammal träbro (det finns två modernare broar: Skanstullsbron 1947 och Johanneshovsbron 1984), har man här att välja riktning:

Årsta gård

Stranden västerut mot Åsta gård och över Årstafältet.

Skanskvarns servering (tunnelbana, snabbspårvagn) .. om årstiden tillåter och fötterna strejkar!


Försöker man promenera Göta Landsväg måste sträckan delas upp på åtminstone tre turer. Hans Wångbergs cykelguide finns att tillgå på denna hemsidas meny, se startsidan! Cykelturen går att göra fram till Tumba bruk på en (lång) dag om man ligger i.

Dödgrävarbostället
© Foto Wivianne Runske

Dödgrävarbostället från 1832.

Ödekyrkogården

Denna är ett måste. På vägen dit passerar man en gammal krog Höjden (1700) på Skansbackens topp, numera rastställe för motorcykelburna. Skanstulls begravningsplats ligger mellan Hammarbybacken, Olaus Magnus väg och Skansbacken. Det är lätt att ta sig dit från tunnelbana och snabbspårvagn. Denna kyrkogård med många namn togs i bruk 1809 som fattigkyrkogård, och under koleraepidemierna 1834 och 1853. Den används ej sedan 1901, men gravstenarna med sina rörande texter finns hopsamlade innanför staketet till Dödgrävarbostället. En stund för vördnad och eftertanke!

Notera bör man minneskorset på graven för Johannes Weilbach 1811-1853. Fin viloplats med utsikt över Söder.