Detalj av F Hoenbergs kopparstick från 1570.

I bildens mitt ligger det då omkring 20 år gamla yttre Södertorn
med port och vallgrav (murrest finns kvar gömda vid Slussens tunnelbanestation).
Till höger i bilden ligger ännu de gamla yttre och inre porttornen kvar.

Kopparstick (96k)


Uppgifter och bild är hämtade ur artikeln
"Dold stadsbebyggelse kommer i dagen",
avsnitt "Kvarteret Mälaren på Södermalm"
av Elisabeth Brynja och Per Nelson i Stadsvandringar 9,
Stockholms Stadsmuseum 1985.