SEVÄRDHETER omkring sträckan Slussen — Skanstull


© Foto Wivianne Runske

Har man tid tar man en omväg ner över Slussen mot Gamla Stan och betraktar från gångbanan den stenbelagda, vackra kaj som bortglömd finns kvar. Man kan bara hoppas att dessa gamla minnesmärken ur det förgångna får ta skäligt utrymme i framtiden. De är långt vackrare och mera värdefulla än varje tänkbar konstnärlig utsmyckning. Men som vi vet 2011/2014 så är alla dessa spår av äldre tid på väg att fösvinna.


Stadsmuseum, byggt av Tessin d.ä. på 1670-talet. Stadshuset faller tidsmässigt inte in i tiden när Gamla Göta landsväg Södermalm—Flottsbro hade sin aktuella tid som huvudstråk söderut till götalandskapen.

Peder Myndes backe. Peder Mynde var en holländsk tobaksfabrikör som bodde här i slutet av 1600-talet.

Götgatan sträckan Slussen-Skanstull kallades förr för "Allmäningsgatan" enligt uppgift i Stadsmuseums skrifter.

Ebba Brahes palats Götgatan 16, byggdes av Louis de Geer på 1640-talet. Palatset var det första palatset som byggdes på Södermalm. Ebba Brahe köpte det sedan Louis De Geer avlidit 1651. Hon använde det som änkesäte 1652 till 1674. Palatset skadades svårt av brand 1680. Idag är här inrymt Nederländska (holländska) ambassaden.

Kyrkobilder fotograferade ur Svecia Antigua.
            

Maria Magdalena kyrka från 1634.
Söders första församling omfattade
hela Södermalm till 1600-talets mitt,
då den delades i två församlingar:
Maria och Katarina. Här har funnits
ett kapell sedan 1300-talets mitt.


© Foto W Runske
   
© Foto W Runske

Katarina kyrka från 1690 är ritad av
Jean de la Vallée och har fått namn efter
Karl X Gustafs mor Katarina av Pfalz,
Karl IX dotter. Stockholm nåddes av
häxeriet pingsten 1675. Det kretsade kring
några kvarter i Katarina församling.

Götgatsbacken med genuint bevarade Mariagränd, Klevgränd, Urvädersgränd och Hökens gata är rester av det medeltida gatunätet. Klevgränd 3 är Söders förmodligen äldsta stenhus från omkring skiftet av 1500-1600.
(Stadregleringen 1641 ändrade inte på dessa gränder.)

Urvädersgränd 3 (se bild) är ett 1700-talshus i vilket Bellman bodde i 1770-74. Här skrev han mer än 50 av de 82 Fredmans Epistlar. Huset är nu hemvist för ordenssällskapet "Par Bricole, PB" som förvärvade huset 1938. PB bildades 1779 med Bellmans livfullt presenterade fantasi-
skapelse "Två förgyllta Svins Orden" som förebild..

Götgatsbackens lutning ner mot Medborgarplatsen var betydligt brantare förr (jfr nivån i Björns trädgård). Trappan vid Urvädersgränd kan vara ett tecken på att även backen var högre.

Söders första avrättningsplats vid Pelarbacken (höjden till vänster strax före Medborgarplatsen).

Medborgarplatsen hette innan 1940 Södra Bantorget.


© Foto Wivianne Runske

I Björns trädgård har man under utgrävningar hösten 2003 funnit ben av människor som möjligen kan härröra från den meddeltida avrättningsplatsen. Björns trädgård heter så efter trädgårdsmästaren Carl Gustaf Björn som utvecklade trädgården till en blomstrande handelsträdgård. Sonen Carl Fredrik ("Rike Björn") bestämde att trädgården skulle bli allmän park och lekplats för Söders barn.

Under år 2003 har arkeologer från Stockholms stadsmuseum grävt fram kullerstensatta gator från 1500—1600-talet mellan 0,5—1,5 m under mark i Björns trädgård. Gatusträckningen löper mellan två korsande gator av vilka den ena troligen är "Allmäningsgatan", Södermalms genomfartsled till Skanstull, där den anslöt till Göta landsväg söderut. Nivåskillnaden beror på att platsen ursprungligen var en sluttning ner mot sjön Fatburen. På 1640-talet lades gatunätet om till dagens modernare rätvinkliga. Platsen är idag borta igen och en skateboardbana är placerad över den, helt i linje med Carl Fredrik Björns idé om trädgården som allmän lekplats för barn. Synd på historiska minnesmärken dock!


© Foto Wivianne Runske

Lillienhoffska huset i Medborgarplatsens nordöstra hörn byggdes av Joachim Pötter, en tysk köpman som adlades Lillienhoff. Huset låg högre förr, eftersom landsvägen låg i höjd med Björns trädgård. I anslutning till Lillienhoffska huset låg "Engelska huset" med butiker och budningscentral, vilken ombesörjde dasstömning i trakten.

Folkungagatan gick som en allé över Södra Bantorget till en park väster om Medborgarhuset, "Kärleksparken". Här fanns sista resterna av Fatburssjön. På 1600-talet var sjön "stor, ren och fiskrik", därav namnet Fatburen (skafferiet).
I hörnet Götgatan-Folkungagatan låg krogen Hamburg, där traditionen med den dödsdömdes "sista sup" ägde rum fram till 1862. Söder om Göta Lejon gjorde Götgatan i forna tider en stor krok för Stora Åkaremyren ett vidsträckt träskområde som dikades ut 1641.