Läs om Ödekyrkogård
på Hammarbybacken


Göta landsväg
© Foto Wivianne Runske

BELLMAN OM VÄGARNA I BRÄNNKYRKA.

Mollbergs återkomst till stärb-huset på krogen Wismar, där Mollberg berättar om en tur ända till Brännkyrka "Klockargård":

Kommer intet Mollberg?
Jo, nyss på stund så gnägga hans fåle vid dörrn på Grönlund. Där stod han och växla, med pipan i mund, och klappa sin lurviga hund. ..

Bror, uti fullt sträck till
Nyboda krog jag flängt,
sen i Brännkyrka tie hon slog;
där smorde jag klockarn, och bror det var nog, fem supar i kvarten han tog.
Vägen, vet ni, gossar, huru den var? Jo, sumpig med gyttja, - gutår, kära far! - var herrgård nedrutten, eländig och bar, och skogen durksiktig och klar.
Platt omöjligt att finna en enda röd grind, bara törnen och tistel och tuvan helt trind, tomma sjöar med nordan och kylande vind. Gutår! - Jag blir surögd och blind.

                          Ur epistel nr 47

Långpannan

Göta landsväg över årstafältet

Se karta från Årstafruns tid - början av 1800-talet.

Vägen Skanstull-Brännkyrka kyrka är 4,3 km, från kyrkan till Huddingegränsen vid Korkskruven 4 km.

Fram till 1660-talet var Göta landsvägs sträckning Brännkyrka-Flottsbro huvudväg söderut från Stockholm. Vägen över Årstafältet utgjordes av en bank förhöjd över den låglänta och sanka omgivningen. 1604 for Karl IX med andra hustrun Kristina på vägen som var så dålig att fordon riskerade välta eller köra fast. Kungen uppmanar i brev bönderna att vägen röjs upp och hålles i stånd av dem som bor närmast vägen. (Kulturskylten)

De som under århundradens gång har använt sig av landsvägen från och till Stockholm på dess södra sida var bönder och köpmän, det var adelsmän som skulle till riksdagar i Stockholm, herrskap och tjänare. Men också kronotjänstemän, betjänter och deras herrar, kungligheter.

Stenvalvsbron
© Foto Wivianne Runske

S t e n v a l v s b r o n
mitt på Årsta gärde.

Gustav II Adolfs lik fördes 1633 från Nyköping för begravning i Riddarholmskyrkan. Hans dotter Kristina åkte här sedan hon abdikerat som Sveriges drottning.

Karl X Gustav fördes hem efter sin död 1660 från Göteborg efter kriget mot Danmark.

1833 fanns föreskrift om att landsvägen skulle hållas fyra till fem meter bred (7-8 alnar). Stolpar skulle sättas upp som utvisade var och ens underhållsskyldighet. varje 1-15 oktober skulle krono-
betjäningen syna vägen och bestämma hur mycket fyllning som behövdes för att sätta vägen i gott skick. Där vägen gick fram knackade man gränsmärken i berg. Ett sådant märke finns kvar (1998) på en bergknalle ca 200 m söder om Österbergavägen "Örby no 6". Se bild under vägens sträckning!


Slaget vid Brännkyrka 1518

.. Medeltida gårdar ..

Valla
Bägersta
Enskede
Ersta
Årsta
Berg
Brunnby
Östberga
Västberga
© Foto Wivianne Runske

Brännkyrka kyrka
© Foto Wivianne Runske
Brännkyrka kyrka

Brännkyrka kyrka uppfördes under sent 1100-tal som Vantörs kyrka. Efter en brand på 1400-talet ändrades namnet. Tornet byggdes så sent som 1890.

Märta Helena Reenstierna på Årsta gård, "Årstafrun", lät plantera almarna på kyrkogården, där hon hade begravt nio barn. Hon begravdes där själv 1841. Fru Reenstierna skrev dagbok om händelser i Stockholm och Söderort åren 1793-1839.