Sträckan Brännkyrka kyrka-Källbrink

Från Lerkrogen och Brännkyrka kyrka tar vi oss till Sjättenovembervägen Långbrovägen och Myrvägen fram till Korkskruven (förr Långsjö-brink) och Snättringevägen in i Snättringe och Huddinge.


Kartdetaljer från Krigsarkivets topografiska karta:
"Situation af Passen Fittja och Flottsbro jemte en del af wägarne .. (1779).

Karta

Ut ur Brännkyrka, in till Huddinge, gränsen går ovanför Korkskruven.


Tryck här för noggrannare beskrivning!

V Ä G E N S     S T R Ä C K N I N G     G E N O M    H U D D I N G E


Karta Källbrink  16k

Källbrink - Gamla Stockholmsvägen mot Lillerudsvägen

Sträckan Korkskruven - Källbrink
och in på Gamla Stockholmsvägen

.. en relativt välbevarad del av Göta landsväg. Här fanns ett torp, Källbrink (Gamla Stockholmsvägen 30), som finns nämnt sedan slutet av 1600. Det råder någon oklarhet om var exakt källan låg. Någonstans vid vägkanten fanns det dock en källa innan större vägar täckte över den. Ungefär ett marschpass från Stockholm, antas att här var lämpligt första vilopass för trupper att vattna hästar. Enligt vår lokala tradition i Huddinge har både Karl XI och Karl XII "hållit" här.

Här var också en knutpunkt för vägar. Göta landsväg mötte den gamla sockenvägen mot Lisma gård (1540) och Länna. Denna fortsatte Ekebergsvägen, Krusvägen, Videvägen, mot Huddinge Kyrka och vidare till marker och gårdar som var av betydligt större vikt när Götalandsvägen befolkades med genomfart. 1700-talskrogen Rosendal vid gamla sockenvägen brändes ner 1948 för att ge plats åt Rosendalsgården, hem för äldre. Källbrinksvägen leder mot Fullersta gård.Karta Flottsbro

Källvik (vid Kästa) - Lillerudsvägen - Glömsta Gård - Flottsbro

Mot
Glömsta
Runstenen
Flottsbro.


Göta landsväg fortsätter sin rutt söderut Gamla Stockholmsvägen, över torpet Jeriko (1674 Kvarngöle), Fullersta kvarn (1689), torpet Nytorp intill Källbrinks idrottsplats (idag kaffestuga sommartid när vädret tillåter, och det serveras nybakade våfflor!). Vi fortsätter Gamla Stockholmsvägen söderut förbi Källvik nära den idag obefintliga sätesgården Norrkästa eller Kästa Dammhof (1507), Fredriksdal (1801), Lillerudsvägen över Kästa (f d posthemman) och Glömsta gård.

Av Södermanlands 300 fornborgar finns åtta i Huddinge, vad nu detta kan ha betydelse för senare tiders bosättning och dragning av vägar?© 2002 Gamla Göta Landsväg

Denna hemsida, om den äldre sträckningen av Gamla Göta landsväg mellan Stockholm och Alby, är byggd på promenader utmed sträckan. Uppgifter är tagna ur tillgänglig litteratur (Se menyn Startsida!). Jag har inte gått tillbaka till de källor som ligger till grund för andra författares verk utan har litat till att uppgifter varit korrekta. Fotografier har tagits av mig, om inte annat angivits. Kartor har betalats för hos Krigsarkivet. Inget har "lånats" från andra hemsidor på Internet. Sidan är kodad "för hand", d v s inget program för kod har använts men många internetsiter med tips om koder, inklusive Annika Tiger, har använts för upplysningar om koder utöver den lilla skriften Lasse Ströms "Skapa din egen webbsida", men igångsattes på Gunnar Bergholz´ webbkurs på Huddinge gymnasium. Wivianne Runske, Huddinge, granne med den urgamla vägen. okt 2011

.. till startsida ..