Skicka mig synpunkter och kommentarer!
Tack för hjälpen! Wivianne Runske


Din email-adress:


Kommentar


.. tillbaka till Södermalm .. 

.. tillbaka diskussionen om vattning av hästar vid Källbrink .. 


Denna hemsida, Äldre sträckningen av Gamla Göta landsväg mellan Stockholm och Alby, är byggd på promenader utmed sträckan. Uppgifter är tagna ur tillgänglig litteratur (Se menyn: Läs mer/Källor på startsidan!). Jag har inte gått tillbaka till källor som ligger till grund för andra författares verk utan har litat till att uppgifter varit korrekta.

Fotografier har tagits av mig, om inte annat angivits. Kartor har betalats för hos Krigsarkivet. Inget har "lånats" från andra hemsidor på Internet. Ibland har ganska många citat hämtats ur enstaka författares böcker (t ex avsnittet om hästar i krig), då har författaren tillskrivits via mail.
När det gäller bilder har tillstånd inhämtats från bokförlag. Ibland har bilder "lånats" ur böcker mer än 50 år gamla. Efter erfarenhet av att mina bilder "lånats" utan angiven källhänvisning har jag efter tio år valt att sätta copyrightmärke vid egna foton.

Inget program för kodning har använts men många internetsiter med tips om koder, inklusive Annika Tiger, har använts för tips utöver den lilla skriften Lasse Ströms "Skapa din egen webbsida". Hemsidan startades som examensarbete på Gunnar Bergholz´ webbkurs på Huddinge gymnasium. Alla står jag i tacksamhetsskuld till. Wivianne Runske, Huddinge, granne med den urgamla vägen. Tillåtna 10Mb har fyllts med råge av text och bilder. September 2014


                                                 Wivianne Runske Hemsida