Det är fortfarande ett mysterium exakt var slaget vid Brännkyrka stod.

Sten Sture d y:s och Christian II:s trupper möttes "söder om sta´n". Sten Sture kom västerifrån till Stureby.

Danska armén hade moderna eldrör mot svenskarna som fortfarande stred med armborst. Armborsten var starka nog att tränga igenom plåtharnesk och avlossades oftare. Danskarna retirerade mot Stockholm och ombord på sin flotta.

Så här svarar Martin Stugart, i Dagens nyheter 11/11 2004, Birgitta Paulin på frågan VAR slaget stod och om det fanns någon hjälte från slaget:

"Enligt traditionen ska slaget ha stått i Örby 1518. Den danske kungen Kristian II (Tyrann) hade sitt krigsläger i Brännkyrka, Sten Sture vid Fittja bro.

I stadsdelen Myrängen nära Snösätragränd finns en minnesskylt över slaget vid Brännkyrka. Andra menar att slaget stod på Årstafältet, de danska trupperna tog sig fram genom en passage mellan Kyrksjön och Magelungen.

En hjälte från slaget vid Brännkyrka var den blivande Gustav Vasa, 22 år gammal. Han bar huvudbaneret under slaget, som slutade med en svensk seger.
Danskarna drevs på flykten men återkom 1520 med större framgång."

Nedanstående taget ur Wikipedia som har mera utförolig beskrivning av slaget.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Br%C3%A4nnkyrka

Enligt svenska källor:
"I själva dagbräckningen skedde anfallet. Det första anfallet misslyckades, då danskarna hade blivit varskodda av vaktposten, som befann sig vid Långbro. Efter flera strider bröt svenskarna igenom deras försvarsverk när den danska hären angreps i södra flanken. Samtidigt anlände den del av fotfolket som ännu inte hunnit fram och ingrep i anfallet. Följden blev, att den danska fronten upplöstes och flydde. Under flykten fastnade det tunga rytteriet i sumpmarker. Sture förde 300 fångar med sig in i Stockholm. 1600 bönder uppges ha legat kvar på stridsplatsen. Uppgifter att Gustav Vasa skall ha anfört det svenska huvudbaneret vid slaget är numera ifrågasatta. Han deltog däremot möjligen i slaget, åtminstone befann han sig kort därefter bland Sten Stures trupper."

Enligt danska källor:
"Den danske historieskrivaren professor Allen, skriver: "Vid svenskarnas första anfall slogos de tillbaka och vid det andra slogos de på flykten och jagades in i skogen. Under förföljelsen spridde sig de danske i små hopar och detta begagnade sig de svenske av. Skyddade av skogen samlade de sig på nytt och bröt oväntat fram till ett samlat angrepp. Detta kunde de danske icke motstå på grund av det oordnade tillstånd, vari de befunno sig. Särskilt de tyska knektarna blevo drivna ut i ett moras eller kärr och funno där döden. Danskarna drogo sig tillbaka till Södermalm."

"Efter slaget drog sig danskarna tillbaka till sitt läger på Södermalm. Efter att ha begärt förhandlingar, och 12 september 1518 uppsatt ett fördrag om ett nytt möte i juli 1519 avseglade Kristian med den gisslan han fått inför föhandlingen."

.. tillbaka till Brännkyrka..