Konstruerad karta över Åsön/ Södermalm från 1590.

Här kan man se hur sjön Fatburen breder ut sig mitt på Åsön. Den fanns kvar ända fram till 1859, då den fylldes igen för att ge plats åt Södra station. Söder om Fatburen fanns ett stort träskområde, Åkare myren, som tvingade landsvägen göra en kraftig sväng österut. (Se menyn Åkarskrå i Stockholm!)

Åsön användes under medeltiden som betesmark för stockholmarnas kor och getter.

På 1580-talet bodde ca 1/4 av stockholmarna på norra och södra malmarna.

Grinds tegelbruk låg vid landsvägen neråt näset som ledde över till Södertörn.

Södra bergen mittemot Vagnsholmen (Skeppsholmen) stod en äldre galge, som flyttades när staden växte.

Karta 1590


Underlag till Stadsmuseums karta är hämtat ur:

Friman-Högberg-Söderlind (1997) Tolv Stockholmsvandringar, Rabén Prisma, Göteborg.

Uppgifter om Södermalm är hämtade ur:

Clas Tollin, artikel Stadens Mönster, Svenska Turistföreningens Årsskrift 1973.

.. tillbaka till startsidan ..