Resa i svunnen tid — Gamla Göta Landsväg

Söderport—Flottsbro - över Södermalm, Brännkyrka och Huddinge

Söderport — detalj ur
Vädersolstavlan 1535
Söderport

Källa Söderport


Den tidiga
OMGIVNINGEN

Götavägen en kort sträcka av den medeltida väg, vilken nykrönta kungar red på "eriksgata" för att emotta hyllningar i riket. Den började vid Mora stenar i Uppland, gick över Stockholm, Södermanland, Östergötland, Västergötland, Närke, Västmanland och tillbaka till Gamla Uppsala.
(Tidigare gick "eriksgatan" över Strängnäs.)

Kungar kring Landsvägen

Notiser om Gamla Tider

LÄNK till Angefire´s sida
om Södermalm


Söderport till Skanstull:

Göta landsväg/Götgatan över Södermalm (Åsön)
är 2,5 km lång. Före 1640 hette den Grindsgatan.

Karta 1590 Åsön
Karta 1590

Gamla kartor visar att landsvägen över södra malmen gick i en krök österut runt sjön Fatburen, ungefär där Östgötagatan går idag. Vid Ringvägen gick landsvägen snett ner mot näset över Årstaviken och Hammarby sjö mot Södertörn.

Det är rimligt att tro att det är berg som bestämmer vägens sträckning. Tunnelbanan går idag genom berget under Åhléns.

På höjden vid Pelarbacken (ovanför Björns trädgård) fanns en tidigare galge, allmänheten till varnagel och uppfordrande skrämsel. När på 1600-talet staden förtätades och man ställde krav på att stadsbilden kring landsvägen skulle vara representativ för det svenska riket, flyttades galgen till Hammarbyhöjden. På så sätt har galgbackar genom tiderna följt stadsgränsens ytterlinje. Vid dagens Göta Lejon låg krogen Hamburg.

Se skröna om denna makabra inrättning!
Krogen Hamburg


Åkarna i Stockholm,
den första befolkningen på
Södermalm och något om skråväsen


Onödigt vetande om gamla vägar i Sverige

Området kring Skanstull

1640 byggs en befästning på näset mot Södertörn, en skans. Landvägen över Södermalm avslutas vid tullhuset Skanstull. Härifrån har man utsikt mot galgbacken på Hammarbyhöjden.

Den första tullen låg vid nuvarande Östgötagatans slut (då Tullportsgatan). 1750 flyttas tullhuset till Skansgraven på näset mellan Hammarby sjö och Årstaviken.

Tullhuset

Kvarnen i bakgrunden, Skanskvarn, finns kvar idag och är servering.

Källa till text och bild:
Åke Eriksson
Fornstig och gammel väg, 1982


Sevärdheter!

.. till Brännkyrka ..

Sänd mig kommentarer och upplysningar!

Sidan uppdaterad: maj 2015