STENVALVSBRON

Mitt på Årstafältet finns en bäckravin. 1998 togs en gammal träbro bort över bäckravinen och en stenvalvsbro återskapades. Vid Alby nära Botkyrka, i landsvägens förlängning söder om Flottsbro nära Svarta Löts gamla tingsplats, finns en gammal stenvalvsbro bevarad. Denna blev förebild för den nya stenvalvsbron på Årstafältet. (Se vidare under Huddinge "Något om Göta landsväg söder om Glömsta."

  Stenbro
Stenbro Årstafältet © Wivianne Runske

Bäckravinen är en rest av det innanhav som istiden lämnade efter sig. Den går ner vid, och förbi, Årsta gård och mynnar ut i Årstaviken.

"År" i År-sta kommer från Arus (åmynning) och "sta" från stad, sted (plats, ställe, bostad), ett tecken så gott som något på att gården fått ge bygden namn.

På en höjd vid Årsta gård finns gravar från tiden 400-1050.

Uppgifter är hämtade ur:

Åke Fabian Holm (1998) "En historisk vandring på Göta Landsväg över Årstafältet",
Årsta Stadsdelsförvaltning.