VÄGENS STRÄCKNING GENOM BRÄNNKYRKA

Det första som möter på andra sidan Hammarbyslussen (och gamla Skanstullsbron) är Sundsta gård. Gården, som ligger längst in i Årstaviken, är från 1767 och har bl.a. använts som garveri. Gårdnamnets slutled -sta antyder tidigt ursprung. Efterleden -sta var produktiv under århundrandena efter vår tideräknings början och in i Vikingatid. -sta-ändelsen kan ha att göra med ställe för bebyggelse eller annan plats av sådant intresse att den gavs namn.

1288 erhöll Klara kloster Sundsta genom Magnus Ladulås. Efter Gustav Vasas indragning av klostrens tillgångar tillföll gården Enskede 1776. Kryddkramhandlare N Holmberg uppförde nya byggnader efter en eldsvåda 1822. Stockholms stad köpte gården 1881. Idag är privata lägenheter inrymda i den.

På Södertörnsidan följer GGL Huddingevägens äldre sträckning vid Årstavägen (runt gården Västända). Ungefär vid Årstalänken går vägen i en ännu kvarstående allé (genom f.d. Valla nedre koloniområde), över Årstafältet på f.d. gården Östberga ägor (där kallad Kyrkvägen). Vi korsar Östbergaleden och följer gångvägen över Östberga. Efter ca 200 meter finns en inskrift på hällen på vänster sida "Örby No 6", värd att leta litet efter. När jag fick den visad fick mossa skrapas bort från den osynliggjorda stenen. Inskriftens läge antyder att Göta landsväg legat åtminstone en meter under dagens gångväg.


Örby No 6 © Foto Wivianne Runske


Vi går över Östbergahöjden, nerför trappor till Julitavägen, korsar den och följer Götalandsvägen fram till Brännkyrka kyrka. Men.. vi kan också vid Julitavägen ta vänster ner till gamla Örby grindstuga i något eftersatt skick och följer Örby slottsväg till Örby slott (numera Vietnams ambassad) och därifrån upp till Götalandsvägen igen.


Örby grindstuga © Foto Wivianne Runske

Gamla vägen följer Götalandsvägen ett stycke. 200 m väster om Brännkyrka kyrka, norr om Göta landsväg, låg den gamla krogen Brännkyrka krog eller Lillkrogen, hter från 1719 Lerkrogen. Den finns omnämnd som torp 1661. Krogen monterades ner 1968 och återuppfördes 1986 mitt emot Älvsjö järnvägsstation.

Lerkrogen
Lerkrogen, Älvsjö © Foto Wivianne Runske
Göta landsväg © Foto Wivianne Runske

Del av Göta landsväg över Årstafältet.SKÅLGROPSSTENEN vid Lerkrogen

Skälgropssten
Skålgropssten, Älvsjö © Foto Wivianne Runske

Skålgropsstenen låg ursprungligen en kilometer härifrån och beräknas kunna härstamma som religiös artefakt från bronsålder.

Från Lerkrogen tar vi oss till Sjättenovembervägen (vid Ericsson). Vägen har fått namn efter hemtransporten av den tunga kistan med Gustav II Adolfs kvarlevor efter slaget vid Lützen. Kistan förvarades på Örby slott ett halvår till dess gravkoret i riddarholmskyrkan hade färdigställts.

Från Sjättenovembervägen (nedanför Ericsson) fanns förr en kavelbro över Kyrksjön (idag Älvsjövägen) och vidare Sjättenovembervägen i Långbro över Johan Skyttes Plan, i Långbrovägen och Myrvägen (inte ner Korkskruven) gångstigen förbi Långsjöns östra spets, upp Badstigen (möjligen Kyrkstötsvägen) och Snättringevägen, nu inne i Huddinge. Gränsen går mitt i Långsjön.

.. till Huddinge ..

.. till Brännkyrka ..

.. till startsida ..