Vägens sträckning genom Huddinge

Strax ovanför Korkskruven passerar man kommungränsen till Huddinge (notera den 1962 uppsatta gränsstenen på backens krön, texten lyder "Stockholms län/Stockholms stad"). Dagens Korkskruven fick sin nuvarande sträckning riktning Huddinge centrum på 1930-talet. Namnet på vägen var förr Huddingevägen. Vi tar oss nerför den gamla "Korkskruven", en gammal vägsnutt bevarad som gångväg närmare Långsjön (Myrvägen med utfart Badstigen eller Kyrkstötsvägen?). Denna väg är möjlig endast om vattenståndet inte var högre i Långsjön förr än det är idag. Kartan från 1779 visar en rakare väg än denna. Men det finns också kvar en brant backe mellan gångvägen och nuvarande Korkskruven som tänkbar ersättning för gångstigen. Sträckningen är oklar. Men vägsträckor är flyttbara genom tiden.
Vi fortsätter Snättringevägen, som korsar Häradsvägen, och Lönnvägen in i Milstens och Utsälje område.

Torpet Milsten (Milstenskrog 1674), under Snättringe gård, låg nordväst om vägen i korsningen Jon Torpares väg och Lönnvägen. Torpet som låg 1 mil från Stockholm har fått namn efter en milsten som placerats där. Torpet har gått till eftervärlden med något skamfilat rykte. Torparhustrun tog sig före oskicket att otillåtet utskänka kaffe (särskilt till mjölkbud), vilket orsakade trafikstockning (hästar och vagnar). Torpare Johansson var noterad för "vanfrejd"! Trots detta har torpet fått ge namn åt den numera sedesamma kommundelen Milsten.

Lönnvägen, Stråkvägen, för oss över höjden och ner till Källbrink (möjligen gammal plats för rast och vattning av hästar) och Gamla Stockholmsvägen. Tillåter årstiden besöker vi kanske det gamla torpet och nya kaffestugan
Nytorp vid Källbrinks IP.

Nytorp kafe skylt Nytorp uthus

Café Nytorp Gamla Stockholmsvägen - Klicka för info! - © Wivianne Runske

Vidare över Fredriksdal och Glömsta eller "glumastom", känt sedan 1400-talet och bär möjligen namn efter forntida .. varför inte ägaren eller stormannen .. Glume. Tar man av Ryttarvägen kommer man till väl gömda sjön Gömmaren. En skatt för badande och promenerande Huddingebor.

Man tar sig vidare Lillerudsvägen (f.d. Herrgårdsvägen) (gravfält: Lillerudsvägen 2 och 4) över Glömsta herrgård (mitt emot Dala Trä). Vi svänger höger på Sverkersvägen (gravfält), vänster på Regnbågsvägen, snett till vänster en kort sträcka på Glömstavägen (gravfält: Glömstavägen 524, 550). Vi tar oss Lovisebergsvägen ner över fälten, och kommer fram till "Sverkers ristning", som skvallrar att här bör ha legat kavelbro eller vägbank på tiohundratalet. Vi befinner oss 2,3 km från Flottsbro. 300 m cykelväg till Nibblebacken, ut på asfaltväg förbi de nya villorna och ner höger och fin skogspromenad till Flottsbro. Göta landsväg går på en stig bakom de nya villorna, där också en gammal gränssten Huddinge-Botkyrka finns att beskåda. Stigen kan vara svår att hitta och går ej att cykla.


Granssten i skogen bakom Nibblebacken.

Bild till vänster:
När man kommer in en bit i skogen bakom villorna vid Nibblebacken finns detta gränsmärke.

Granssten i skogen bakom Nibblebacken.

Så här ytligt kan stenåldersföremål ligga utmed färdleder vi vandrar. Riksantikvarieämbetet meddelade upphittaren att den mejslade/huggna stenskrapan skall ligga kvar där den ligger. Kanske något ansvarslöst tycker denna sidas författare (som ej hittade stenen) vilken man hoppas får ligga kvar på sin utsatta men urtida plats.


 

Motionsgruppen Badarna cyklar Göta landsväg.
Här i begrundan inför en sten. Enligt sen uppgift är det fastslaget att det är en halvmilsten från Milsten räknat.


På 30-talet baxade medlemmar i Huddinge Hembygdsförening upp den gamla stenen som sjunkit djupt ner i jorden och satte den på plats igen.

Granssten Badarna

 

Vill man ta sig tid i trakten kring Glömstavägen
finns gravfält på följande adresser:
söder om Glömstavägen mitt emot Vasavägen
Jarlavägen 3
Väringsvägen-Kästavägen
Hagebyslingan 10
Patron Lars väg 18
ett praktfullt gravfältet norr om Vistaskolan
Flemingsbergs gård

 

Enligt Fredrika Mellanders "Kulturmiljö-studie 1989" användes sträckningen Lillerudsvägen-Lovisebergsvägen fram till 1600-talets mitt, då vägen blev för dålig och Göta landsväg, eller Tingsvägen som den hette i gammal tid, fick nuvarande Gamla Stockholmsvägens sträckning. 1669 var leden Hornstull-Fittja aktuell. 1657 användes dock Flottsbrosträckningen för att föra Karl X Gustafs lik till Stockholm och den äldre sträckningen av Göta landsväg "moderniserades".

 

Det kan sägas att vi befinner oss på fortfarande relativt oexploaterad mark. Vi pekar stolt ut våra gamla vägar och fornminnen, som stiger som fordrande påminnelser ur jorden om att mark också lever liv genom tiden och skall respekteras för vad den är. Utmed hela den norra sluttningen ner mot Glömstavägen (för länge sedan sjö) mellan Gamla Stockholmsvägen och Rosenhill/Vista ligger urgamla gravfält tätt. Dessvärre tränger Huddinge sjukhus-området på från söder, Huddinge centrum från öster och tät villabebyggelse från norr. Västerut har vi benådats med naturreservat kring Gömmaren.


 

Delar av "Tingsvägen" (Göta landsväg) finns kvar vid parkeringsplatsen vid Flottsbro friluftsområde. Inne på området slingrar den sig över skidbackarnas nedre del, bort emot och över Ing1 truppernas högbro, där den på andra sidan sundet mellan Alby- och Tullingesjöarna återtar sin genuina 1600-talsform ytterligare ett stycke. Den gamla vägen är den som svänger skarpt höger och går över sandåsen. Vägen mellan sandåsarna och gamla vägen över sandåsen faller samman i en enda nybelagd asfalterad gångväg och cykelväg genom Alby radhusområde

 

Bild 1 På väg ner ur skogen mot P-plats Flottsbro.
Bild 2 Gamla Göta Landsväg nedanför skidbacken på väg mot
Ing1 truppernas högbro och mot Alby.

I Alby i riktning mot Svarta Löts gamla tingsplats (bortbyggd under Hallunda trafikplats innan Botkyrka kyrka), strax väster om radhusområdena, slingrar sig landsvägen över en stenbro (man ser McDonalds) och vidare söderut via obefintlig väg mot Botkyrka kyrka. Nu är vi i Botkyrka kommun, vilket innebär slutet på denna resa via Gamla Göta Landsväg över Svarta Löts tingsplats. Den gamla stenbron finns väster om tingsplatsen inte alltför långt från en McDonaldrestaurang. Genom dagens moderna vägnät är den här korta snutten av den ursprungliga landsvägen svåråtkomlig.

bro
© Foto Wivianne Runske

Ursprunglig stenvalvsbro vid Svarta Löts tingsplats är förebild för bron vid Årstafältet

.

"Nu räddas stenbron vid Eriksberg som markerar Gamla Göta Landsväg" meddelar Mitt i Huddinge 4 november 2014. Bron är rasfärdig och räddningsarbete pågår. "Stenbron idag ersätter en gammal träbro och byggdes 1890, långt efter att Göta Landsväg fått ny dragning över Fittja." Det var alltså en trä bro Gustav Vasa passerade 1523 och Gustav II Adolfs liktåg färdades över 1634. " .. marken rör sig, sätter sig och skjuter på stenarna..". "Bron rasar ihop", säger Juani Mullynen, ansvarig för icke-statliga broar i Botkyrka kommun.

Vägen drog mot Botkyrka kyrka och snirklade sig vidare Gamla Södertäljevägen lika krokig som den en gång vandrades och reds in i en obändig natur.

bro
© Foto Wivianne Runske

Man kan se hur en bit av den urgamla landsvägen slingrar sig vidare i landskapet för att sedan upphöra för ny bebyggelse.


Hågelby gård ligger med matmöjligheter och park Hågelbyvägen någon eller några kilometer söderut (http://www.hagelby.se).

Den urgamla landsvägen slingrar sig vidare genom Botkyrka kommun: http://www.botkyrka.se/fittja/kultorochsevardheter/kulturhistoriskaguiden/G%C3%B6ta-landsv%C3%A4g


Fyra runinskrifter finns kända i Huddinge:
(1) Hällristningen (nämnd ovan): "Sverker lät göra bron efter Ärengunn (sin) goda moder") (H24)
(2) Stycke av mycket vacker sten vid Ågesta gamla bro med Namnen Tore och Sven, samt "kämpande hingstar" (H55), är söndersprängd.
(3) Vid Ekbacken norr om Lissmasjön hittades en halv meter stor sten med tio runor (H71).
(4) Runsten inmurad i Huddinge kyrkas vägg (H14) med bitar av text "Anund och Torfast .. moder. De gjorde bro."